Bedrijf

Kwaliteitscontrole

Een lange ervaring, specialistische knowhow en een hoge precisie zijn de vereisten om ons unieke gamma gekleurde granulaten onophoudelijk te laten evolueren en te laten beantwoorden aan de actuele vraag inzake kleuren en korrelgroottes.

Op elk niveau van ons productieproces, van de inontvangstname van de goederen of het lossen van de boten, via de vergruizing, het wassen en het microscopisch verkleinen tot het laden en de uiteindelijke levering: binnen de EVM-groep wordt alles in het werk gesteld om elke dag opnieuw een niveau van absolute properheid te realiseren. Zo wordt bijvoorbeeld elk voertuig na een transportopdracht opnieuw gereinigd en wordt elke container gecontroleerd om een onberispelijke kwaliteit te verzekeren of ook maar de minste contaminatie te voorkomen.

Het is met name dankzij deze stiptheid dat onze producten zich onderscheiden van die van onze concurrenten, in het bijzonder bij productcategorieën als in zakken of bigbags verpakt zand en split.

Kwaliteitscontrole - Bedrijf

Onze laboratoria

Zowel voor onze granulaten, afkomstig van onze sites in Malmedy, Neuville et Hermalle-sous-Argenteau, dewelke continu worden gecontroleerd, als voor onze voorgespannen betonelementen, dewelke worden gefabriceerd op onze site in Hermalle-sous-Argenteau, beschikken onze laboratoria over een hightechinstrumentarium dat ons toelaat om zelf een doeltreffende en permanente controle te verzekeren, evenals een technische doorontwikkeling van onze producten.

Investeringen zoals de aankoop van een analysetoestel en massaspectrometer voor de bepaling van de productchemie, een luchtstroomgranulometer die toelaat om fracties kleiner dan 63 µ te meten, of een pers voor het direct uitvoeren van eenvoudige drukproeven op beton, tonen het engagement aangaande kwaliteit van de onderneming aan en helpen deze kwaliteit verzekeren.

Onze laboratoria - Bedrijf

Onze certificeringen

Ons QA-systeem verzekert een regelmatige kwaliteit van de eigenschappen en kenmerken van onze producten, evenals een traceerbaarheid die beantwoordt aan de geldende normen.  Hierdoor heeft de EVM-groep een certificering behaald overeenkomstig onderstaande normen:

  • ISO 9001 (2015): (kwaliteitsmanagement) certificering in 1997, sindsdien hernieuwd, dewelke de sites van de onderneming in Malmedy, Hermalle-sous-Argenteau en Neuville (excl. Marbrerie an beton aktiviteit).
  • NBN EN 12620+A1 (2013): 'CE2+'-certificering in 2005, sindsdien hernieuwd, voor het overgrote deel van onze granulaten voor beton afkomstig van Malmedy en Hermalle-sous-Argenteau.
  • NBN EN 1168+A3 (2011) & NBN EN 15037-1 (2013): 'CE2+'-certificering in 2019 voor de geprefabriceerde producten in voorgespannen beton met de merknaam PREBEL (systeem met welfsels en vloersysteem met draagbalken en sluitstenen).
  • NBN B21-605 (2018), nationale bijlage bij NBN EN 1168+A3 (2011): BENOR-certificering in 2020 voor onze voorgespannen welfsels van voorgespannen beton.
  • BRL 2401 (…), bijlage bij prEn 10138 (…): KIWA-certificering in 2020, wat ons toelaat om onze producten op de markt te brengen in Nederland.