Bedrijf

Verantwoord ecologisch transport

De EVM-groep is er fier op over een modern en goed onderhouden wagenpark te beschikken, zodat de milieu-impact ten gevolge van het transport zo veel mogelijk wordt beperkt.

Hiervoor zijn onze vrachtwagens uitgerust met een DUO – FUEL-systeem, dat de CO2-uitstoot aanzienlijk terugdringt.

Verantwoord ecologisch transport

Onze huidige vloot

De EVM-groep beschikt via zijn transportonderneming RISPED over een vloot van 9 vrachtwagens en 25 opleggers, waarvan 5 silo-opleggers, 6 schuifzeilopleggers, en 14 kipperopleggers.

Onze dispatch-afdeling ontvangt elke dag centraal de bestellingen en leveringsplanningen van onze klanten, van zowel industriële klanten, handelaars als aannemers; het geheel van deze opdrachten wordt doorgegeven:

  • enerzijds aan de dispatch-afdelingen van onze sites in Malmedy, Neuville en Hermalle;
  • anderzijds aan onze transportafdeling, hetzij intern, hetzij extern: teneinde de verplaatsingen te optimaliseren gebeurt dit elke dag om 'trajecten zonder lading' te vermijden, zodat ons wagenpark permanent zo optimaal mogelijk onderweg is.

Alle elementen moeten dus telkens opnieuw dagelijks worden gecontroleerd om onze klanten te verzekeren van een 100% betrouwbare levering van hun goederen.

Onze huidige vloot - Bedrijf

Verpakking

De verschillende types stenen worden al naargelang de wensen van de klant verpakt in zakken van 25 kg of bigbags.

Ook kunnen de producten in bulk worden vervoerd.

Voor sommige hoeveelheden en productcategorieën gebruiken we zelfs silo-opleggers voor leveringen over heel Europa.

Vullen van zakken

Wij vullen onze producten in zakken met onze eigen installaties.

Verpakking - Bedrijf